Booleaanse operatoren: wat zijn het en het zit het?

Booleaanse operatoren, wat zijn het en hoe hebben AND, OR en NOT effect op de zoekresultaten? Dat vertellen we u in dit artikel!

Wat zijn Booleaanse operatoren

Deze operatoren worden in tijdens zoekopdrachten gebruik om preciezere zoekresultaten te krijgen. Om een nog preciezer zoekresultaat te krijgen moet er gewerkt worden met haakjes, bijvoorbeeld: (marktonderzoek OR marketingonderzoek) AND methoden:

Effect

Doel

And – Alle zoektermen moeten in het document voorkomen

Het beperken van de zoekresultaten en het vinden van meer relevante hits

OR – Een van de zoektermen moet in het document voorkomen

Het vinden van meer relevante hits. Dit is vooral handig wanneer de zoekterm die u gebruikt een of meerdere synoniemen heeft of een vertaling is.

NOT - De zoekterm mag niet in het document voorkomen, hij wordt dus uitgesloten.

Het beperken van de zoekresultaten en het vinden van meer relevante hits

Hieronder wordt het effect van de Booleaanse operatoren schematisch weergegeven.

Ranking van zoekresultaten

Met de ranking wordt bedoeld hoe hoog een zoekresultaat staat in een zoekmachine. Dit wordt bepaald via een weging, alleen niemand weet precies hoe deze weging gaat. Alleen de zoekmachine zelf weet waar mensen aan moeten houden om hoog te scoren. Dit is het stukje SEO. In dit onderdeel wordt er gekeken naar de ranking van een pagina. Dit is een onderdeel van de gehele zoekmachineoptimalisatie.

Google maakt gebruik van de PageRank om aan te geven hoe belangrijk een webpagina is. PageRank is een numerieke waarde die aangeeft hoe belangrijk een pagina is op het internet. De waarde van PageRank ligt tussen de 0 en 10. Hoe hoger de PageRank, des te belangrijker de pagina is. Het is echter niet de enige factor die meetelt voor de zoekresultaten, maar wordt wel als de belangrijkste beschouwd.

De Google PageRank kan worden gemeten door de Google Toolbar te installeren. Onder het kopje PageRank is te zien wat de precieze PageRank is van een website.

De logica van dit algoritme is vrij simpel. Google vindt dat als een pagina naar een andere website verwijst, dat deze pagina automatisch een “stem” uitbrengt voor deze website. Des te meer pagina’s naar de website verwijzen, des te belangrijker zal de website zijn. Ook telt mee hoe hoog de PageRank van de verwijzende pagina is, want hoe belangrijker de pagina is die verwijst, des te hoger wordt de PageRank van de website waarnaar wordt verwezen. De positie in de zoekmachine is dus afhankelijk van de relevantie met de zoekvraag en het gewicht (PageRank) die de pagina heeft, met als voorwaarde dat de webpagina geïndexeerd is door de betreffende zoekmachine.

 

Terug naar Internet
Your-hosting-domein