Zoekmethode: Globaal vs Diepgaand zoeken

Op internet is er oneindig veel literatuur te vinden. Het is daarom belangrijk om na te gaan of u globaal of diepgaand wilt gaan zoeken. Om gestructureerd te werk te gaan kunt u gebruik maken van zoekmethodes. Wat is een zoekmethode en welke methodes zijn er? In dit artikel lichten we het voor u toe.

Wat is een zoekmethode?

Een zoekmethode is een manier om informatie te vinden die u nodig heeft om een onderzoeksvraag te beantwoorden. Door middel van een zoekmethode kunt u doelgericht te werk gaan. Door doelgericht te zoeken bent u minder tijd kwijt aan het lezen van bronnen die voor u niet relevant zijn. Welke zoekmethode voor u relevant is hangt af van een aantal factoren. Wat is het onderwerp van uw onderzoek en wat voor soort tekst gaat u schrijven.

Globaal zoeken

Globaal zoeken is wanneer u ‘snel’ even iets te weten wilt komen of wanneer u informatie zoekt om te oriënteren. Deze manier van zoeken wordt ook wel quick & dirty genoemd. Bij deze methode voert u zoveel mogelijk relevante termen achter elkaar in. Er wordt in dit geval vaak geen gebruik gemaakt van een zoekplan. Tijdens het globaal zoeken dient u er voor te zorgen dat u zoekterm zo specifiek mogelijk is.

Diepgaand zoeken

We spreken van diepgaand zoeken ook wel, systematisch zoeken, wanneer u grondig kennis wilt nemen over een onderwerp of veel informatie wilt verzamelen over dat onderwerp. De methodes die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn de sneeuwbal- en citatiemethode.

Sneeuwbalmethode

Bij de sneeuwbalmethode wordt er gebruik gemaakt van literatuurverwijzingen. Hierbij wordt de literatuurlijst van bijvoorbeeld een boek gebruikt om verder te zoeken. Vervolgens kunt u weer kijken in de literatuurlijsten van deze nieuwe werken om zo weer verder te zoeken. Het nadeel van deze methode is dat de informatie hierdoor minder actueel zal zijn.

Citatiemethode

Het omgekeerde van de sneeuwbalmethode is de citatiemethode. Bij deze methode zoekt u naar bronnen waarin naar uw artikel verwezen wordt. Deze mogelijkheid is te vinden in onder andere Google Scholar of Web of Science.

Hopelijk komt deze informatie van pas tijdens het zoeken naar informatie. Wij wensen u heel veel succes tijdens uw onderzoek.

Terug naar Zoekmethode
Your-hosting-domein