De verschillende zoekstijlen, doelen en typen

Fidel (1984) heeft onderzoek verricht naar zoekstijlen en technieken van aanpassing van het zoekprofiel van ervaren zoekers. Uit dit onderzoekt scheidt zij twee verschillende zoekstijlen. In dit artikel leest u welke dat zijn en wat deze inhouden.

De operationele zoekstijl

Deze zoekstijl stelt de betekenis van de vraag steeds voorop wat inhoudt dat het zoekprofiel nauwkeurig afgestemd wordt op alle aspecten van de vraagstelling. Soms levert dit geen resultaten op, omdat men de vraag direct op een heel specifieke manier inbrengt, maar in andere gevallen wordt informatie verkregen die de vraagstelling precies beantwoordt. De bouwsteen- en in zekere zin ook de parelgroeimethode zouden onder deze stijl onderverdeeld kunnen worden.

De conceptuele zoekstijl

Deze zoekstijl wordt gekenmerkt door aandacht voor de conceptuele structuur van de vraag. De vraag wordt ontleed in aspecten, maar daarbij wordt onderscheid gemaakt in de belangrijkheid daarvan. Eerst wordt geprobeerd het belangrijkste aspect goed gerepresenteerd te krijgen. Vervolgens wordt er binnen de gevonden resultaten verder gezocht. De methoden van meest-specifieke-aspect-eerst en van achtereenvolgende-inperkingen vertonen kenmerken van deze zoekstijl.

Zoekdoelen

Klassieke Informatie Retrieval is onafscheidelijk verbonden met gebruikers die op zoek zijn naar informatie, de zogenoemde informatiebehoefte.

Maar de noodzaak achter een zoekactie op het web is vaak niet (alleen) gericht op informatie zoeken. Volgens Andrei Broder (2002) kunnen zoekvragen op het internet in drie typen worden onderverdeeld:

Navigational searches

het doel van deze zoekactie is om zo snel mogelijk een bepaalde website te vinden die de gebruiker in gedachten heeft. Dit zoektype in de klassieke IR wordt ook ‘known item’ search genoemd, het zoeken naar feitelijke gegevens. Deze zoekvragen hebben vaak maar één ‘goed’ antwoord.

Informational searches

het doel is om informatie te verzamelen c.q. vinden waarvan wordt aangenomen dat deze beschikbaar is op het web in een statische vorm. Er is geen verdere interactie te verwachten, behalve lezen. Deze zoekacties lijken het meest op de klassieke IR. Wat verschilt op het web is dat veel informational queries of heel globaal of juist heel specifiek worden gesteld. Men vindt liever een goede collectie aan links over een onderwerp dan een goed document.

Transactional searches

het doel van deze zoekactie is om een website te vinden waar vervolgens de interactie zal plaatsvinden. De belangrijkste categorieën voor dit soort vragen zijn: online winkelen, download services (afbeeldingen, muziek, games), databases (zoals de Gouden Gids), servers voor gaming etc. De resultaten van deze zoekvragen zijn moeilijk te evalueren in termen van de klassieke IR. De meeste externe factoren die belangrijk zijn voor gebruikers (zoals prijs, service, kwaliteit) zijn vaak niet beschikbaar voor algemene zoekmachines.

Onderverdeling Informational searches

Maar de bovengenoemde indeling is niet volledig. Volgens Rose en Levisson (2004) kunnen informational searches namelijk verder worden onderverdeeld in directed searches (zoeken naar iets specifieks over een bepaald onderwerp) en undirected searches (zoeken naar alles over een bepaald onderwerp).

De directed searches kunnen worden onderverdeeld in open en gesloten vragen. De undirected searches worden verdeeld in advies (bijv. Hoe stop ik met roken?), in een locatie waar een dienst of product kan worden afgenomen (bijv. telefoonkaart) en in een lijst met suggesties voor verder onderzoek (bijv. Vakanties).

Type zoekers

Het Amerikaanse SEM bedrijf Enquiro verrichte een diepgaand onderzoek naar de manier waarop internetgebruikers zoeken.

Het onderzoek concludeert dat er vier zoek typen bestaan:

De ‘Scan and Clickers’

zij scannen de zoekresultaten zonder al te veel in detail de titels of beschrijvingen van de in hun zoekresultaat opduikende website te bekijken. Ze beperken zich bovendien tot vier eerste resultaten en klikken zeer snel door.

De ‘Two Step Scanners’

zij scannen eerst de resultaten om te kijken of er iets uitspringt. Wanneer ze niets vinden zullen ze de titels en beschrijvingen doornemen. Voorkeur voor organische resultaten.

De ‘Deliberate researchers’

in het onderzoek was dit de grootste groep. Ze gaan nauwgezetter te werk en bekijken titels en beschrijvingen. Volgende stap: doorzoeken of klikken. Ze bekijken zelden gesponsorde links.

De ‘1-2-3 searchers’

Het is een groep die werkelijk alle zoekresultaten (of in ieder geval veel) voordat ze een link gaan gebruiken. Dus u klikt meer links aan dan soms nodig.

Er blijkt een verschil te bestaan in het zoekgedrag van mannen en vrouwen. Mannen nemen sneller een beslissing (verder zoeken of klikken), besteden minder tijd op websites, staan minder twijfelachtig tegenover gesponsorde resultaten en hebben van te voren een aantal merkensites in gedachten bij de start van hun zoekproces. Vrouwen gaan daarentegen weloverwogen en bedachtzaam te werk en besteden meer tijd op websites alvorens hun volgende stappen te zetten.

Terug naar Zoekmethode
Your-hosting-domein